Senarai Harga Retail


Senarai harga berikut tidak termasuk bayaran pembukusan, penghantaran & GST.

"Flat Rate" bagi bayaran pembukusan & penghataran seperti berikut;

  • RM10 bagi Semenanjung Malaysia
  • RM20 bagi Sabah & Sarawak.